สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ข้อมูลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.73 KB