ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พระโสภณพุทธิธาดา รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 มอบหมายพระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตสํวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา พร้อมด้วยนักวิชาการศาสนศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2564 เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ B-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงแรมไอวิว พาร์ค รีสอร์ท อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,10:48   อ่าน 482 ครั้ง