ภาพกิจกรรม
ประชุมกลุ่มเบญจภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พระโสภณพุทธิธาดา รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ มอบหมายนักวิชาการศาสนศึกษา เข้าร่วมประชุมกลุ่มเบญจภาคี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ เขต ๑๑ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน การพัฒนางานด้านวิชาการ และมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ที่ สำนักเขต ๘ ได้เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,13:30   อ่าน 505 ครั้ง