หนังสือเวียน
ที่ สศป 0308/ว82 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,12:54   อ่าน 138 ครั้ง