คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,11:04   อ่าน 171 ครั้ง