คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,14:08   อ่าน 141 ครั้ง