คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจำสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,12:43   อ่าน 216 ครั้ง