คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,12:44   อ่าน 123 ครั้ง