คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,13:33   อ่าน 124 ครั้ง